โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม Guideball.com ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทาง Guideball.com ทราบว่าท่านคือใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Guideball.com จะเก็บบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้เก็บบันทึกไว้จะนำมาใช้ในการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ฯ หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์ฯ ต่อไป
ข้อมูลที่ Guideball ต้องการจากท่าน ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก ได้แก่
  ข้อมูลสมาชิก :
  ในการสมัครใช้ Guideball.com ท่านจะต้องให้เบอร์โทรศัพท์ของท่านกับเรา
  ข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์:
  ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม และใช้งาน เช่น จำนวนครั้ง ความถี่ และระยะเวลา ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน้าของ Guideball.com ซึ่งรวมถึงหน้าเว็บเพจของสมาชิกท่านอื่น และโฆษณาภายใน TrueLife จะถูกจัดเก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการนับสถิติ
  ข้อมูลในการโอนถ่ายข้อมูล:
  เช่น ข้อมูลกการจ่ายเงิน หรือ ประวัติการใช้บริการภายใน Guideball.com

  ในบางครั้งที่ Guideball.com จักกิจกรรมพิเศษ เช่น ร่วมเล่นเกมชิงของรางวัล ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล จริง, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, username และ password เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม Guideball.com โดย password ของท่านจะถูกเก็บอยู่ในระบบของ Guideball.com ในลักษณะของการเข้ารหัส
เกี่ยวกับเด็ก
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครใช้บริการ Guideball.com
- Guideball.com จะไม่ติดต่อกับสมาชิกที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทาง Guideball.com จัดเก็บ จะถูกใช้โดย Guideball.com เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำถามของท่าน จัดส่งของรางวัล หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคล หรือบริษัทอื่นใด

นอกจากเราจะใช้ข้อมูลของท่านในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของท่านแล้ว เรายังใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อสื่อสารกับท่านอีกด้วย เช่น อีเมล์ต้อนรับ อีเมล์แจ้งเตือนต่างๆ อีเมล์แจ้งข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับบริการของ TrueLife เป็นต้น

Guideball.com อาจเข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้โดยการบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นดังต่อไปนี้
- เป็นไปตามบังคับของข้อกฎหมาย หรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
- เพื่อปกป้อง และ คุ้มครอง ทรัพย์สินของ Guideball.com จากการคุกคาม หรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิกอื่นๆ ใน Guideball.com
การใช้คุกกี้ (Cookies)
Guideball.com ได้นำ คุกกี้ (Cookies) มาใช้เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการใช้งาน Guideball.com คุกกี้(Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในครั้งแรกที่ท่านเข้ามาใช้งาน Guideball.com คุกกี้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งช่วยให้เราตอบสนองในการให้บริการท่านในการเข้ามาใช้งาน Guideball.com ในครั้งต่อๆ ไปได้อย่างเหมาะสม เป็นการให้ความสะดวกและประหยัดเวลา โดยช่วยการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ท่านต้องการเข้าถึงได้

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยอมรับ หรือปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ แต่ในการใช้งาน Guideball.com ท่านจะต้องกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยอมรับคุกกี้เสมอ

อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว สามารถเปิดโปรแกรม หรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านได้
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ในกรณีที่ Guideball.com มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในหน้าเว็บเพจนี้
www.guideball.com